Problemen zijn er om opgelost te worden

Een probleem in de zorg

De afgelopen kabinetsperiode is er op meerdere gebieden flink bezuinigd. Een plek waar heel hard gehakt werd en waar veel spaanders vielen was dan ook de zorg. In de zorg is flink bezuinigd op zorggeld, waardoor organisaties in de problemen kwamen en personeel moesten ontslaan. Dit geheel tot ongenoegen van ouders en cliënten die de kwaliteit van de zorg hierdoor zagen kelderen. Er was sprake van een groot probleem maar daarnaast was er ook een grote frustratie. Ouders en cliënten zelf hadden namelijk ideeën waarmee de zorg kon verbeteren terwijl het geheel minder geld zou gaan kosten.

Een oplossing via een tussenpartij

De zorgorganisatie besloot eieren voor zijn geld te kiezen, en de plannen van ouders en cliënten werden op een rijtje gezet. Het eigen personeel werd geraadpleegd naar de haalbaarheid van deze plannen. Men kwam een aardig eind op weg, maar de echte oplossing bleef uit. Dat was het moment waarop de website www.ipmpartners.nl in zicht kwam. Een consultancy organisatie die zich toelegt op verbeteringen in een bedrijf of onderneming op een voor de hand liggende manier, met mogelijkheden die er in feite al zijn. De zorgorganisatie is eruit gekomen. Taken die voorheen onder de zorg van het personeel vielen zoals koken en wasgoed doen worden nu door de bewoners zelf overgenomen. Registratiewerk wordt op de werkplek via een mobiele telefoon gedaan waardoor er geen tijd tussen de werk shifts verloren gaat. Met een software pakket wat werd aangeschaft voor de registratie werd flink wat uurwerk van het personeel uitgespaard. Die tijd ging weer terug naar de cliënten. De bewoners werden op hun beurt zelfstandiger wat voor iedereen een vooruitgang bleek. En zo werd eigenlijk iedereen beter van deze bezuiniging.